*

Categories per

Publicat el -

Nova guia d’alimentació saludable de la Generalitat

Notícies
Piràmide alimentació saludable

La Generalitat. ha publicat una nova guia d’alimentació saludable en l’etapa escolar que podeu trobar en el següent enllaç: http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/guialimentacio.pdf En la revisió d’aquesta guia hi han participat les dietistes-nutricionistes... Veure Article