Nova guia d’alimentació saludable de la Generalitat

Publicat el Tue 10/04/2018
piràmide alimentària

La Generalitat. ha publicat una nova guia d’alimentació saludable en l’etapa escolar que podeu trobar en el següent enllaç:

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/guialimentacio.pdf

En la revisió d’aquesta guia hi han participat les dietistes-nutricionistes d’Alcoes: Anna Burgués Estebanell i Anna Pons Sala.

És una bona notícia veure que les directrius d’aquesta guia van en la mateixa direcció que les recomanacions plantejades a l’estudi de viabilitat del menjador elaborat per l’Associació de Menjadors Ecològics.

Sembla que tot ens duu cap al mateix punt!

Categories